Juridische dienstverlening

Persoonlijk advies

Ondernemers die voor hun gedrevenheid een passende structuur weten uit te bouwen, hebben een stap voor op hun concurrentie. Met onze juridische pijler bieden wij u deskundig advies en denken wij proactief met u mee. Ondernemen wordt immers steeds complexer. Dat geldt voor beginnende zelfstandigen, maar ook voor ‘grote’ bedrijven. In elke fase van uw groei, op sleutelmomenten, bij overnames of structuurveranderingen, heeft u nood aan up to date en juridisch zekere oplossingen. U staat hierin niet alleen. Wij kunnen voor al uw juridische problemen rekenen op de bijstand en ondersteuning van een gespecialiseerd advocatenkantoor.

Arbeids- en sociale zekerheidsrecht

 • ontslagbegeleiding
 • grensoverschrijdende tewerkstelling
 • cao 32bis
 • collectief ontslag
 • sociaal overleg binnen de onderneming
 • RSZ-betwistingen
 • doelgroepverminderingen
 • audits inzake arbeidsduur- en arbeidsreglementering
 • bijstand bij verhoren inspectie
 • sociale verkiezingen


Vennootschapsrecht

 • keuze van de vennootschapsvorm
 • redactie aandeelhoudersovereenkomsten
 • benoeming en ontslag van bestuurders
 • betwisting tussen aandeelhouders en/of bestuurders
 • gedwongen overdracht of overname van aandelen
 • ontbinding en vereffening van vennootschappen
 • overdracht van aandelen of van handelsfonds


Burgerlijke en handelscontracten

 • algemene voorwaarden
 • handelsagentuur
 • managementcontracten
 • concurrentiebedingen
 • franchise
 • intellectuele eigendomsrechten
 • GDPR


Ondernemingen in moeilijkheden

 • begeleiding in WCO-procedures
 • faillissementsaanvragenBouw- en aannemingsrecht

 • aannemingsovereenkomsten
 • uur- en handelshuur


Stel hier je vraag