Juridische dienst

Persoonlijk advies

Ondernemers die voor hun gedrevenheid een passende structuur weten uit te bouwen, hebben een stap voor op hun concurrentie. Met onze juridische pijler bieden wij jou deskundig advies en denken wij proactief met je mee. Ondernemen wordt immers steeds complexer. Dat geldt voor beginnende zelfstandigen, maar ook voor ‘grote’ bedrijven. In elke fase van jouw groei, op sleutelmomenten, bij overnames of structuurveranderingen, heb je nood aan up to date en juridisch zekere oplossingen. Je staat hierin niet alleen. Wij kunnen voor al je juridische problemen rekenen op de bijstand en ondersteuning van een gespecialiseerd advocatenkantoor.

Arbeids- en sociale zekerheidsrecht

 • ontslagbegeleiding
 • grensoverschrijdende tewerkstelling
 • cao 32bis
 • collectief ontslag
 • sociaal overleg binnen de onderneming
 • RSZ-betwistingen
 • doelgroepverminderingen
 • audits inzake arbeidsduur- en arbeidsreglementering
 • bijstand bij verhoren inspectie
 • sociale verkiezingen

Vennootschapsrecht

 • keuze van de vennootschapsvorm
 • redactie aandeelhoudersovereenkomsten
 • benoeming en ontslag van bestuurders
 • betwisting tussen aandeelhouders en/of bestuurders
 • gedwongen overdracht of overname van aandelen
 • ontbinding en vereffening van vennootschappen
 • overdracht van aandelen of van handelsfonds

Burgerlijke en handelscontracten

 • algemene voorwaarden
 • handelsagentuur
 • managementcontracten
 • concurrentiebedingen
 • franchise
 • intellectuele eigendomsrechten
 • GDPR

Ondernemingen in moeilijkheden

 • begeleiding in WCO-procedures
 • faillissementsaanvragen

Bouw- en aannemingsrecht

 • aannemingsovereenkomsten
 • huur en handelshuur

De juiste jurist dankzij Bizzit

Bij iedere beslissing horen rechten en plichten. Verplichtingen en opportuniteiten. Bizzit heeft een vaste samenwerking met juristen. Je hebt bijvoorbeeld een contract nodig om een partnership of samenwerking op te zetten? Wij brengen je in contact met de juiste jurist en zorgen voor een afspraak bij ons op kantoor. Zo ben je snel geholpen, loop je geen juridische risico’s en kan je met een gerust hart samenwerken.

Stel hier je vraag