Enkele belangrijke wijzigingen in de personenbelasting voor inkomsten 2020 mbt aanslagjaar 2021

Enkele belangrijke wijzigingen in de personenbelasting voor inkomsten 2020 mbt aanslagjaar 2021

Hoger belastingvoordeel voor kinderopvang.

De voorbije jaren kon je voor je kind tot 12 jaar (18 jaar voor kinderen met een zware handicap) tot 11,20€ per dag aan opvangkosten fiscaal inbrengen.

Voor het inkomstenjaar 2020 is het maximum bedrag opgetrokken tot 13€ per dag en tegelijkertijd is de leeftijdsgrens ook opgetrokken tot 14 jaar (21 jaar voor kinderen met een zware handicap).

Meer belastingvoordeel voor giften

Doe je jaarlijks een gift aan een erkende instelling (bv.: het Rode Kruis, Kom op tegen Kanker,..)?
Goed nieuws, want voor giften bedraagt de belastingvermindering 60% in plaats van 45%.

Niet alle uren van studentenarbeid worden meegeteld voor de berekening van de nettobestaanmiddelen

Kinderen kunnen ten laste zijn van hun ouders op voorwaarde dat ze beperkte eigen inkomsten hebben.

Ben je gehuwd of wettelijk samenwonend en heeft je zoon of dochter een studentenjob, dan mogen de nettobestaansmiddelen niet meer bedragen dan 3.380€ in 2020.  Ben je een alleenstaande ouder of feitelijk samenwonende mogen de nettobestaansmiddelen van je zoon/dochter niet meer dan 4.880€ bedragen.

Door de coronacrisis worden de inkomsten van studentenarbeid van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020,  voor de studentenarbeid in de zorgsector en in het onderwijs van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 niet meegeteld bij de nettobestaansmiddelen.

Hoger belastingvoordeel voor personen die je ten laste hebt, die ouder zijn dan 65 jaar

Als je een zorgbehoevende ouder, grootouder, broer of zus in huis neemt, die ouder is dan 65, dan krijg je nu een extra belastingvoordeel. De belastingvrije som, een eerste schijf van inkomsten waarop je niet belast wordt, wordt dan namelijk opgetrokken van 3.270€ naar 4.900€.

Toch woonbonus bij coronaverlenging van je krediet

Sinds 2020 is er geen woonbonus meer voor wie een nieuwe lening aangaat voor de aankoop of bouw van een woning.  Heb je reeds een lening lopen, die je bent aangegaan voor 2020, en je hebt gebruik gemaakt van het betalingsuitstel (= maximum 6 maanden) dat je kon aanvragen naar aanleiding van de coronacrisis?  Dan zal de looptijd van je lening verlengd worden, met het aantal maanden uitstel en zal  de lening voor deze maanden nog aftrekbaar blijven.

Flexibiliteit voor thuiswerkende grensarbeiders

Woon je in België, werk je in Nederland, Frankrijk, Duitsland of Luxemburg? Dan wordt je inkomen belast in het land waar je werkt. Door de coronacrisis is er natuurlijk veel thuis gewerkt.

Hierdoor zou in principe je loon in België belast moeten worden. Maar voor grensarbeiders, die hebben moeten telewerken voor de periode van 11 maart 2020 tot en met 31 december 2020, zal je loon in het buitenland belast worden.

Geen belasting op thuiswerkvergoeding

Door de coronacrisis hebben veel werknemers thuis gewerkt. Sinds 1 maart 2020 kunnen werkgevers een forfaitaire thuiswerkvergoeding geven om de kosten te kunnen dekken, zoals bijvoorbeeld,  kleine benodigdheden (papier, nietjes, ..), verbruik van elektriciteit, verwarming, water,…

Deze vergoeding is belastingvrij, zolang het niet meer bedraagt dan 129,48€ per maand en de werknemers moeten minstens 5 dagen per maand thuiswerken. 

De federale regering heeft aangekondigd dat deze vergoeding tijdelijk wordt verhoogd naar 144,31€ voor 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

Extra overuren in cruciale/essentiële sectoren

Door de coronacrisis kunnen werknemers in cruciale/ essentiële sectoren tot 120 overuren vrijwillig presteren, die als een belastingvrije bezoldiging worden beschouwd, tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020 en/of van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.

Vlaamse Win-winlening uitgebreid

Sinds 2006 kunnen vrienden en familieleden geld lenen aan één of meerdere kleine of middelgrote ondernemingen.  Wie zo’n lening toestaat krijgt jaarlijks een belastingkorting van 2,5% op het openstaande kapitaal.

Door de coronacrisis hebben veel ondernemers extra kapitaal nodig. Na 6 oktober 2020 werden de mogelijkheden van deze win-winleningen uitgebreid.  Namelijk, het maximum bedrag dat men mag lenen is opgetrokken van 50.000€ naar 75.000€.  De duurtijd moet niet meer 8 jaar vast zijn, maar mag schommelen tussen 5 en 10 jaar.

Als een ondernemer failliet gaat of de lening niet meer kan terugbetalen is er een éénmalig belastingkrediet mogelijk van 30% op het verloren gegane kapitaal.  Dit wordt nu ook opgetrokken tot 40% voor leningen die gesloten zijn na 15 maart 2020 tot 31 december 2021.

Bovendien kan de duur van de leningen die al lopende waren en zouden vervallen in 2020 met maximum 2 jaar verlengd worden. Zo kan je als ondernemer je terugbetaling ook spreiden of uitstellen.

Vermindering voor aankoop van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet sterk hebben zien dalen door de covid-19 pandemie.

Het gaat over een tijdelijke maatregel ten gevolge van de covid-19 pandemie, namelijk bedrijven die door de coronacrisis hun omzet hebben zien dalen met minstens 30% tussen 14 maart 2020 en 30 april 2020 ten opzichte van hun omzet tussen 14 maart 2019 en 30 april 2019. 

Het bijkomende belastingvoordeel is er voor particulieren die inschrijven op nieuwe aandelen op naam, tijdens een kapitaalsverhoging tot maximum 250.000€ tussen 14 maart 2020 en 31 december 2020.  Bij de volstorting van de aandelen in deze periode, is er een belastingvermindering van 20% voor een maximum investering van 100.000€, dus een maximum voordeel van 20.000€. 

De aandelen moeten minstens 5 jaar in bezit blijven, anders moet je het belastingvoordeel voor het aantal jaren dat je ze niet in bezit hebt gehouden, teruggeven onder de vorm van een federale belastingvermeerdering.

Patroon graphic lijnen

Heb je nog een vraag of opmerking?

Laat het ons weten.