De hervorming van de autofiscaliteit vanaf 1 januari 2021

De hervorming van de autofiscaliteit vanaf 1 januari 2021

De regering heeft de fiscale regels voor autokosten bijgestuurd. Als je onderneming een of meer bedrijfswagens ter beschikking stelt aan personeel of aan de bedrijfsleider zal ook jij hier mee te maken krijgen. Wat zijn de gevolgen van deze nieuwe autofiscaliteit voor jou als ondernemer?

De CO2-uitstoot van de wagen bepaalt in grote mate de aftrekbaarheid van de autokosten. Maar ook om het belastbaar voordeel van alle aard te bepalen. 

Zowel in de vennootschapsbelasting als in de personenbelasting wordt de aftrekbaarheid van de autokosten bepaald volgens de nieuwe gramformule. Nieuw is ook dat de brandstofkosten aftrekbaar zijn op basis van de CO2-uitstoot van de auto.

 1. Het aftrekpercentage wordt bepaald volgens volgende formule:
  Aftrekpercentage = 120% – (0,5% x coëfficiënt x aantal gram CO2/km)
  waarbij de: 

  – coëfficiënt = 1 voor dieselmotor
  – coëfficiënt = 0,95 voor benzine of elektrisch 
  – coëfficiënt = 0,90 voor aardgas met minder dan 12 fiscale PK
 2. Het aftrekpercentage bedraagt maximum 100% en minimum 50% volgens bovenstaande formule.
 3. Wagens met een CO2-uitstoot vanaf 200 gram/km zijn maximum 40% aftrekbaar.
 4. De 120% extra aftrek voor de elektrische wagens verdwijnt en wordt herleid naar 100%. De zogenaamde valse hybrides verliezen hun fiscaal gunstig statuut. Dit zijn auto’s die deels werken op brandstof en deels op een oplaadbare elektrische batterij, waarbij de energiecapaciteit van de batterij kleiner is dan 0,5kwh per 100kg of die een CO2-uitstoot van meer dan 50gram/km hebben. De belastingadministratie heeft ze verzameld in een lijst van valse hybrides.
 5. Uitzondering: hybride wagens, die zijn aangekocht en/of besteld voor 1 januari 2018 of waarvan het leasecontract voor die datum werd ondertekend zijn niet geviseerd.  Voor deze wagens blijft de CO2-waarde gelden van de hybride versie, zelfs na 01/01/2020.
 6. De WLTP-CO2-uitstoot vormt vanaf nu de basis voor de berekening van de belasting op inverkeersstelling  (BIV) en de verkeersbelasting. Dezelfde regels gelden vanaf nu ook voor wagens op aardgas en voor de plug-in-hybrides. De fiscale gunstregimes voor deze categorieën verdwijnen dus.
 7. De enige voertuigen die bij inschrijving vanaf 2021 wel nog op een nultarief kunnen rekenen voor BIV en verkeersbelasting zijn batterij- elektrische en elektrische waterstofwagens.


Overgangsregeling in de personenbelasting

In de personenbelasting is er sinds 1 januari 2020 volgend onderscheid:

 • Wagens aangekocht vóór 1 januari 2018: aftrekbaarheid volgens CO2-uitstoot zoals voor de vennootschappen tot en met 31 december 2019, maar met een minimum van 75%.  Deze regeling blijft behouden tot in de eeuwigheid.
 • Voor wagens aangekocht vanaf 1 januari 2018: de aftrekbaarheid is gelijk aan de nieuwe gramformule zoals in de vennootschapsbelasting.

Opmerking: een gedateerde en ondertekende bestelbon of een afgesloten leasecontract is al voldoende.


Met welke CO2-waarden moet je vanaf 2021 rekening houden?

Er zijn verschillende meetmethoden voor de CO2-uitstoot te bepalen:

NEDC1.0 
Het inschrijvingsbewijs van het voertuig vermeldt enkel een CO2-uitstoot volgens de NEDC-norm. Dit zijn meestal voertuigen die voor 1 september 2018 werden ingeschreven.

NEDC 2.0 of WLTP  
Als het inschrijvingsbewijs van het voertuig beide waardes vermeldt, mag de belastingplichtige kiezen! De NEDC-norm is de meest voordelige. 

WLTP 
Het inschrijvingsbewijs van het voertuig vermeldt enkel een CO2-uitstoot volgens de WLTP-norm. Dit zijn meestal voertuigen die vanaf 1 januari 2021 werden ingeschreven.

Het gelijkvormigheidsattest van het voertuig moet geraadpleegd worden om na te gaan of een voertuig twee CO2-emissies heeft
(WLTP en NEDC 2.0). 


Hoe wordt het voordeel alle aard bepaald?

Het voordeel alle aard wordt bepaald volgens volgende formule: Cataloguswaarde* x CO2-percentage x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt** van het voertuig.

*Cataloguswaarde: voor nieuwe auto’s is dit de gefactureerde waarde, inclusief btw en opties, exclusief toegestane kortingen. 

*In andere gevallen (leasing, tweedehands,..) geldt de catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier inclusief opties en btw, exclusief toegestane kortingen.

** Op de cataloguswaarde wordt jaarlijks een waardevermindering toegepast van 6% met een maximum van 70% van de oorspronkelijke waarde (zie tabel).

Periode verstreken sinds de eerste inschrijving van het voertuigIn aanmerking te nemen percentage van de cataloguswaarde
0-12 maanden100%
13-24 maanden94%
25-36 maanden88%
37-48 maanden82%
49-60 maanden76%
Langer dan 60 maanden70%

De nieuwe coëfficiënten voor het berekenen van het belastbare voordeel voor 2021 zijn:

Benzinewagen, LPG, aardgas
Catalogusprijs x [5,5 + ((CO2 – 84) x 0,1)] % x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt van het voertuig

Dieselwagen
Catalogusprijs x [5,5 + ((CO2-102) x 0,1)] % x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt van het voertuig

Valse hybrides
Voor valse hybrides wordt het belastbaar voordeel vanaf 1 januari 2020 anders berekend. Voor sommige hybride voertuigen zal er geen rekening gehouden worden met de CO2-uitstoot volgens het inschrijvingsbewijs (uitgezonderd aangekocht voor 1 januari 2018). In plaats daarvan wordt de CO2-uitstoot genomen van een overeenstemmend voertuig met een motor, die uitsluitend werkt op dezelfde brandstof als die van de valse hybride, dus diesel, benzine, lpg of aardgas. Bestaat er geen overeenstemmend voertuig, dan wordt de CO2-uitstootwaarde vermenigvuldigd met factor 2,5. 

Elektrische/waterstof/ echte hybride voertuigen
Catalogusprijs x 4 % x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt van het voertuig.
Het minimum voordeel alle aard in 2021 bedraagt 1.370 euro.


Wat gebeurt er vanaf 2022?

Zoals je merkt zal iedere auto voortaan een eigen aftrekbaar percentage toegekend krijgen op basis van de bovenvermelde nieuwe formule, alsook de maatregelen tegen de ‘valse hybrides’.

De cataloguswaarde en het verschil tussen de werkelijke CO2-uitstoot van de auto en de CO2-referentiewaarde is heel belangrijk. Hoe groter het verschil tussen deze twee CO2-waarden, hoe hoger het voordeel van alle aard zal zijn. 

De CO-2 gemiddelden kunnen dalen of omhoog schieten, maar het voordeel van alle aard van een elektrische wagen wordt op geen enkele manier beïnvloedt door de CO-2-uitstoot aangezien de CO-2-uitstoot voor deze wagens nul is. Bij elektrische auto’s wordt er enkel rekening gehouden met de cataloguswaarde en de leeftijdscoëfficiënt, waardoor dit voordeel alleen maar kan dalen.

Wat het voordeligste is hangt van verschillende factoren af. Aarzel niet contact met ons op te nemen als je hier vragen over hebt.
Bij Bizzit helpen we je graag vooruit.  

Patroon graphic lijnen

Heb je nog een vraag of opmerking?

Laat het ons weten.