Hoe krijg je meer grip op de groei van je onderneming?

Hoe krijg je meer grip op de groei van je onderneming?

In de ondernemer zelf liggen de potentiële valkuilen voor de ontwikkeling van je onderneming. Inzicht in je persoonlijke sterke en zwakke kanten als ondernemer is van levensbelang voor de groei van je bedrijf. Herken en accepteer je zwakke punten en voorkom een neergaande beweging van je bedrijf. Pas dan kan je een succesvolle strategie uitstippelen die jouw eigen zwakke punten aanvult of compenseert.

Als ondernemerscoach heb ik de voorbije 10 jaar ondervonden dat iemand die onderneemt, behoefte heeft aan persoonlijke feedback. Aan iemand die een spiegel voorhoudt en zegt hoe je het doet. Ben je wel goed bezig? En dat je als goede ondernemer inzicht wil krijgen in je kwaliteiten en werkpunten die van belang zijn bij het ondernemen. Zodat je de beste bedrijfskeuzes kan maken.

In mijn coachingssessies ondervond ik dat ondernemers vooral bevestiging zoeken over waar ze goed in zijn. Maar ook waarin niet en wat dat betekent voor de sturing van het bedrijf. Ook voor klanten van Dyzo, waar ik optreed als coach voor ondernemers na een faillissement, blijkt dit achteraf van groot belang. Als ik vraag wat ze anders zouden hebben gedaan, dan hoor ik steeds dat ze zich beter zouden hebben voorbereid. Dat ze meer en sneller hulp zouden hebben gevraagd. Dat ze meer zouden hebben nagedacht over het type ondernemer dat ze zijn. Dat ze deze coachingsessies ervaren als een meerwaarde nu ze willen heropstarten, maar dat ze veel te laat komen. “Had ik dit maar eerder gedaan, dan had ik andere keuzes gemaakt”.

Waarom je het verband moet begrijpen tussen de ondernemingscyclus, de rollen van de ondernemer en de structuur van de hersenen, als je wil groeien.

De ondernemingscyclus

De levenscyclus van een bedrijf kent globaal vier fases van ontwikkeling:

1.     geen groei,

2.     lichte groei,

3.     sterke groei

4.     afnemende groei.

Elke fase kan vaker worden doorlopen. Na een fase van afnemende groei kan een fase van lichte groei aanbreken, gevolgd door een fase van sterke groei. Zodoende spreekt men van een cyclus. Die ziet eruit als een S-curve zoals in onderstaande figuur. Zowel op- als neergaande bewegingen zijn mogelijk.

Figuur: ondernemingscyclus

De ondernemersdenkstijl in het proces van ondernemen

Het model van denkstijlen en de ondernemingscyclus zijn heel goed met elkaar te verenigen. Samen geven ze een duidelijk inzicht in de verschillende rollen die voor een ondernemer noodzakelijk zijn in de verschillende fases die het bedrijf doorloopt. Met andere woorden: in elke fase van de onderneming moet de ondernemer een andere rol vervullen. De vier stadia komen zowel voor als na de start van het bedrijf naar voren.

Na de start: van opstart tot conflict

Vroege fase

Tijdens de startfase is er nog geen groei. Deze fase wordt vooral gekenmerkt door chaos. De meeste aandacht gaat uit naar het opbouwen en inrichten van het bedrijf. Veel praktische zaken moeten nog worden geregeld. Van groei is vaak nog geen sprake en met het werven van klanten moet meestal nog worden begonnen. De jonge onderneming is een nieuwe vreemde in de omgeving en de ondernemer moet vooral pionieren om de eigen zaak op gang te krijgen.

De pionier is van belang. Hij is onafhankelijk en neemt risico. Hij is vaak overtuigd van zijn eigen ideeën en heeft doorzettingsvermogen. De eerste groei tekent zich af zodra de vraag naar producten of diensten stijgt. Die groei hoeft niet een logische gevolg te zijn van de inzet van de ondernemer. Vaak ontstaat groei toevallig en soms wordt de ondernemer zelfs toevallig overrompeld door een grote opdracht of bestelling. Dit kan betekenen dat de eerste medewerker(s) moeten worden aangetrokken. Het bedrijf leunt in deze fase nog heel sterk op de persoonlijke inzet van de ondernemer.


Expansiefase

Het bedrijf komt in harmonie met de omgeving als de eerste omzetten zijn geboekt en het product of dienst lijkt aan te slaan. Het bedrijf vindt duidelijk aansluiting bij de markt en er ontstaat (sterke) groei. Dan wordt het belangrijk de verkoopinspanningen te versterken en wordt de rol van de verkoper dus essentieel. Hij past zich makkelijk aan, is marktgericht en heeft het vermogen anderen te overtuigen.

Volwassen fase

Naarmate de organisatie groeit, stijgt de behoefte om die groei beheersbaar te houden. De bedrijfsvoering wordt complexer en het overzicht dreigt verloren te gaan. Er ontstaat vanuit de organisatie steeds meer behoefte aan duidelijke regels en een heldere structuur. Taken en bevoegdheden moeten worden gedelegeerd.

De manager is gericht op orde binnen de organisatie, waardoor het mogelijk is om de winst te maximaliseren en op het sturen van bedrijfsprocessen. Hij plant, organiseert en bezit leidinggevende capaciteiten. Het bedrijf wordt minder afhankelijk van enkel de ondernemer zelf.


Conflictfase

Maar een strak ingerichte organisatie past zich minder makkelijk aan. De groei neemt soms plotseling af. Dit kan externe oorzaken hebben. Bijvoorbeeld door de komst van een concurrent. Of door een wijziging in de vraag van de klant. Of door de plotse opkomst van een gelijkaardig, maar nieuw product. Als ondernemer moet je op zulke conflictfasen snel een antwoord vinden, dus je hebt een objectief en analytisch beeld nodig van de verslechterde situatie. Via het vijfkrachtenmodel van Porter kan een onderneming bijvoorbeeld meer zicht krijgen op de bedreigingen in haar huidige markt. Verschillende bedrijfsfactoren moeten kritisch worden bekeken. 

Maar is er effectief een externe oorzaak of heeft het bedrijf een ander type sturing nodig in de levenscyclus waarin het zich bevindt? Functioneert de ondernemer zelf optimaal hierin? Als de groei afneemt en je doet er niets aan, kan dat in ieder geval uitmonden in de beëindiging van het bedrijf.

De overgang van de ene naar een andere fase gebeurt doordat de bestaande bedrijfsstructuur een verdere groei niet meer aankan. De overgangen zijn moeilijk aanwijsbaar. Voor de ondernemer zijn ze wel voelbaar. In ieder geval gaat dit steeds gepaard met belangrijke bedrijfs- en persoonlijke keuzes van de ondernemer zelf.

Wil je ook ontdekken welk type ondernemer je bent en hoe je de zaken beter kan aanpakken? Hoe je groei kan genereren? Hoe je goed voorbereid naar een andere fase overschakelt? En waar je op moet inzetten in 2020?

De overheid betaalt mee! Neem contact op met Kelly Esseldeurs voor een kennismakingsgesprek met de ondernemerscoaching van Bizzit. Dan word ook jij binnenkort professioneel begeleid in je verdere groei(ambities)!

Patroon graphic lijnen

Heb je nog een vraag of opmerking?

Laat het ons weten.