Nieuwe meldingsplicht voor gedetacheerde werknemers in Nederland

Nieuwe meldingsplicht voor gedetacheerde werknemers in Nederland

De meldingsplicht geldt voor dienstverrichters en dienstontvangers


De Nederlandse wetgeving definieert een dienstverrichter als:

 • een buitenlandse werkgever die tijdelijk met eigen personeel naar Nederland komt om een dienst te verrichten
 • een multinationale onderneming die medewerkers detacheert naar een eigen vestiging in Nederland
 • een buitenlandse uitzendondernemer die uitzendkrachten ter beschikking stelt om tijdelijk in Nederland te werken

Ook buitenlandse zelfstandig ondernemers die zelf een tijdelijke opdracht in Nederland komen uitvoeren zijn dienstverrichters. Ze moeten zich ook aanmelden als ze in bepaalde sectoren werkzaam zijn

Taakverdeling

De dienstontvanger is degene voor wie je aan het werk gaat en met wie je een servicecontract (aannemingsovereenkomst of overeenkomst van opdracht) hebt. Je opdrachtgever dus.

De onderaannemer moet zelf zijn eigen personeel aanmelden.

Als dienstontvanger moet je de melding controleren.


In welke sectoren ben je ook als zelfstandige zonder personeel verplicht je aan te melden?

Bouw Schoonmaak Voedingsindustrie Zorg Glazenwasserij Land- en tuinbouw Metaal 

Voor de transport- en uitzendsector gelden extra regels. 

Online melden vóórdat je met het werk begint

A.   Principe

De voorafgaande melding doe je via het online meldloket. Dit online meldloket is operationeel sinds 1 februari 2020. Volgende gegevens moet je onder andere meedelen:

 • je bedrijfsgegevens
 • de persoonsgegevens van de directeur
 • de persoonsgegevens van eventuele werknemers, tenzij je zelfstandige zonder personeel bent
 • de gegevens van de contactpersoon in Nederland
 • de gegevens van de Nederlandse opdrachtgever
 • het adres van de werkplek
 • om wat voor werkzaamheden het gaat en hoe lang deze duren

B.   Uitzondering: beperkte meldingsplicht

In bepaalde gevallen geldt er een beperkte meldingsplicht. Dit betekent dat je een éénjaarsmelding moet doen.

Deze beperkte meldingsplicht speelt onder andere in de volgende situatie:

 • je bent eigenaar van een klein bedrijf (0-9 werknemers) met een meldingsplicht. Je werkt vaker in Nederland en je bent gevestigd binnen 100 kilometer van de Nederlandse grens
 • je bent zelfstandige zonder personeel met een meldingsplicht. Je werkt vaker in Nederland en je bent gevestigd binnen 100 kilometer van de Nederlandse grens
 • je werkt in het goederenvervoer over de weg

Let wel: De éénjaarsmelding geldt niet voor de uitzendsector. 

C.   Uitzondering: geen plicht tot melden

Je hoeft werknemers niet aan te melden als:

 • het bedrijf in Nederland gevestigd is en je werknemers werken met een Nederlands contract
 • je werknemers bepaalde soorten incidentele arbeid verrichten in Nederland, zoals zakelijke besprekingen, dringend onderhoud of reparaties of het bijwonen van congressen

Meer informatie

Denk je dat je met deze nieuwe maatregel te maken krijgt? Dan wil je er natuurlijk het fijne van weten. Raadpleeg de website van de Nederlandse Rijksoverheid of neem contact op met Stan Desair. De expert van Bizzit.

Bron: Meldingsplicht buitenlandse werkgevers

Patroon graphic lijnen

Heb je nog een vraag of opmerking?

Laat het ons weten.