Sociaal bureau

Sociaal bureau header

Nieuwe meldingsplicht voor gedetacheerde werknemers in Nederland

Nieuwe meldingsplicht voor gedetacheerde werknemers in Nederland De meldingsplicht geldt voor dienstverrichters en dienstontvangers De Nederlandse wetgeving definieert een dienstverrichter als: een buitenlandse werkgever die tijdelijk met eigen personeel naar Nederland komt om een dienst te verrichten een multinationale onderneming die medewerkers detacheert naar een eigen vestiging in Nederland een buitenlandse uitzendondernemer die uitzendkrachten ter beschikking […]

Nieuwe meldingsplicht voor gedetacheerde werknemers in Nederland Lees verder