Omvorming van eenmanszaak naar vennootschap

Omvorming van eenmanszaak naar vennootschap

Toen je als zelfstandige van start ging, koos je voor een eenmanszaak. Daar kwam weinig administratie bij kijken en het kostte je niet veel. Zo was je risico beperkt. Maar nu je zaak groeit, vraag je je misschien af of een vennootschap voordeliger is. Dat zou best wel eens kunnen.

Wat is het verschil tussen een eenmanszaak en vennootschap?

Voordat we dieper ingaan op de vraag wat voordeliger is, moeten we goed weten wat beide ondernemingsvormen inhouden.

De eenmanszaak

Een eenmanszaak is de economische activiteit van  iemand, een ‘natuurlijke persoon’. Ook wel “zelfstandige” genoemd. In de eenmanszaak zit enerzijds de goodwill (kennis, handelsnaam,…) en anderzijds de materiële vaste activa (gebouw, machines, wagen,..).  Het grote verschil met de vennootschap is dat de eenmanszaak geen rechtspersoonlijkheid heeft, omdat er geen splitsing is tussen de persoon die de handelszaak opricht en de handelszaak op zich.  De oprichter en de éénmanszaak zijn één en dezelfde persoon.  Als er iets fout gaat met de éénmanszaak, dan word je persoonlijk aansprakelijk gesteld.


De vennootschap

Bij een vennootschap is die splitsing tussen de ondernemer zelf en de onderneming er wel. Een vennootschap  heeft eigen rechten en plichten en bezit dus rechtspersoonlijkheid.  Eén of  meer personen sluiten een contract af waarmee ze een onderneming starten met een specifiek doel. Dat doel is het uitoefenen van de activiteiten die de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks een vermogensvoordeel opleveren.  Het privévermogen en het  bedrijfsvermogen zijn netjes van elkaar gescheiden.


Wat zijn de voor- en nadelen van een eenmanszaak?

Voordelen:

·      Je kan snel en op een weinig formele manier beslissingen nemen.

·      Je beslist zelf hoeveel winst je in de zaak investeert.

·      De administratieve en boekhoudkundige verplichtingen zijn beperkt. Je hoeft geen volledige boekhouding bij te houden.  

Nadelen:

·      Je bent onbeperkt aansprakelijk en staat met je persoonlijke vermogen in voor de verbintenissen van je zaak.

·      Opvolging en overname uitwerken is moeilijker.

·      Alle inkomsten worden via de personenbelasting belast.

·      Bij overlijden houdt de onderneming op te bestaan.  

Wat zijn de voor- en nadelen van een vennootschap?

Voordelen:

·      Een vennootschap heeft eigen rechten en plichten. Het heeft rechtspersoonlijkheid.

·      Bij bepaalde vennootschappen is er sprake van beperkte aansprakelijkheid.

·      De onderneming wordt belast via de vennootschapsbelasting.

·      Alle afspraken tussen de partners staan duidelijk op papier.

·      Het is vrij eenvoudig goede opvolging uit te werken. De vennootschap blijft bestaan, ook als de bestuurder overlijdt.

·      Fiscaal interessante vormen om geld uit een vennootschap te halen en deze zijn ook meer toekomst gericht. Denk aan een groepsverzekering.

Nadelen:

·      Er zijn formele besluitvormingen en procedures. Je moet bijvoorbeeld bij de notaris langs gaan en een financieel plan opstellen.

·      Je moet een volledige boekhouding voeren. En dat zijn dus een stuk meer juridische, administratieve en boekhoudkundige verplichtingen dan bij een eenmanszaak.

·      Je moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en jaarlijks een vennootschapsbijdrage betalen.

·      Je kan niet zomaar aan de winst van je vennootschap voor privédoeleinden. Daarvoor zal je jezelf een loon moeten uitkeren.

·      Om van het verlaagd tarief van 20% te kunnen genieten moet je jezelf minimaal een bezoldiging van 45.000 euro uitkeren. 


Wat is het voordeel van een omvorming?

Starters kiezen vaak voor éénmanszaak als ondernemingsvorm.  Het is gemakkelijk, snel en er komt weinig administratie bij kijken.  Het nadeel is wel dat de belastingdienst de inkomsten volgens de progressieve tarieven in de personenbelasting belast.  De hoogste schijf in de personenbelasting is 50%. Daarvoor kom je al in aanmerking bij een inkomen vanaf 40.480,00 euro. En dan komt daar de gemeentebelasting nog eens bovenop.

Groeit je zaak en daarmee ook je omzet? Dan schakel je waarschijnlijk beter over naar een vennootschap.  Dat kost wel wat geld, maar die kosten kan je ook weer inbrengen.

De belangrijkste reden om over te schakelen is dus de lagere belastingdruk. De tarieven in de vennootschapsbelasting zijn veel lager dan deze van de personenbelasting. 

Sinds 2018 is de vennootschapsbelasting verlaagd naar 29,58%. En op de eerste schijf van 100.000 euro winst is dat sinds dit jaar zelfs maar 20%. Dat is dan wel op voorwaarde dat  je belastbaar loon in de vennootschap minimaal 45.000 euro bedraagt. 

In vergelijking met de personenbelasting is dat aanmerkelijk lager. Daar worden je inkomsten in schijven belast. Vanaf 40.480 euro loopt het tarief op tot 50%.

Het is nu ook weer niet zo dat je volledig kan ontsnappen aan de personenbelasting. Want als je overstapt naar een vennootschap komen de inkomsten niet meer rechtstreeks in je eigen portefeuille terecht. Die gaan naar de vennootschap. Je moet jezelf loon uitkeren om het geld uit de vennootschap te halen. En op dat loon moet je personenbelasting betalen. En natuurlijk ook sociale bijdragen.  Maar je kan op meer manieren geld uit je vennootschap halen. En die zijn in sommige gevallen fiscaal een pak interessanter dan de uitbetaling van een loon. Ook meer gericht op de toekomst. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een groepsverzekering.


Hoe vorm je een eenmanszaak om naar een vennootschap?

Kies je voor een vennootschap? Dan kan je de eenmanszaak die je al had, verkopen aan je nieuwe vennootschap. Of je brengt je eenmanszaak in, in de vennootschap. Beide mogelijkheden hebben hetzelfde resultaat maar toch verschillende gevolgen.

1.     Je verkoopt je eenmanszaak aan de vennootschap

Alle activa worden verkocht aan de vennootschap. De materiële activa, zoals machines, uitrusting en wagens. En de immateriële activa, de zogenaamde goodwill, zoals de handelsnaam, je kennis en je klantenbestand.

Voor deze verkoop zal de vennootschap jou een prijs moeten betalen. Op het moment van oprichting heeft de vennootschap geen middelen om je te betalen.  Ofwel gaat de vennootschap een lening aan een heeft het een schuld ten opzichte van de bank of het wordt op je rekening courant geboekt en dan heeft de vennootschap een schuld ten opzichte van jou als privépersoon.

In beide gevallen ontstaat een schuld waarop er intresten moeten worden betaald. Die kosten zijn aftrekbaar voor de vennootschap.

2.     Je brengt je eenmanszaak in

Als je een vennootschap wilt oprichten bent je verplicht een inbreng te doen.  Dit kan in geld of in natura.  In natura wil zeggen dat je de éénmanszaak inbrengt als ‘betaalmiddel’.  Er ontstaat zo geen schuld ten opzichte van de vennootschap.

Wat is nu het voordeligst?

Dat hangt er vanaf.  Het voordeel van het verkopen van je eenmanszaak aan de vennootschap is dat je geld aan de vennootschap kan onttrekken via de rekening courant. Dat is handig voor de jaren, waarin  het (nog) niet mogelijk is om geld uit je vennootschap te halen.

De inbreng van je eenmanszaak heeft dan weer als voordeel dat je geen liquide middelen moet storten voor de oprichting van de vennootschap.

Conclusie

Door de dalende belastingtarieven voor vennootschappen is het al eerder interessant om er een op te richten. Of om je eenmanszaak om te vormen tot een bepaalde vennootschapsvorm. Maar daar zijn nog steeds de nodige kosten aan verbonden. Wil je weten of het voor jou voordelig is? Bizzit gaat het graag samen met je na. Zodat je zelf ook precies begrijpt waarom wel of niet.

En besluit je om jouw eenmanszaak om te vormen in een vennootschap, dan helpt Bizzit je  daar graag bij. We begeleiden we je van begin tot eind bij het activeren van je vennootschap met eerlijke adviezen. Want Bizzit staat voor samen berekend ondernemen.

Patroon graphic lijnen

Heb je nog een vraag of opmerking?

Laat het ons weten.